Krisecenter for kvinder og børn

Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Den narrative tilgang er væsentlig i vores socialfaglige arbejde

Hverdagen på vores krisecentret:

Du er indskrevet og hvad så? 
Din kontaktperson samarbejder med dig om og ud fra din opholdsplan. Dit behov for sparring og møder vil ændre sig over tid jo længere du kommer i dit forløb
 
Din opholdsplan indeholder typisk hjælp til skilsmisse, alt vedr. børn samt hjælp til det praktiske, såsom E-Boks, finde bolig, formidle kontakt til samarbejdspartnere osv. Vi følger dig hele vejen.
 
Du bliver mødt af personale, der er interesseret i at lytte til dine ønsker og drømme for fremtiden – det er dem du skal komme videre på
 
Sammen arbejder vi med den sorg og de tab volden har medført. Vi ved, hvor betydningsfuldt det er, at få frygt, oplevelser og tanker italesat, bearbejdet og anerkendt. 
 
Du får arbejdet med din oplevelse af, hvad det er der sker, når man har været udsat for vold gennem længere tid samt evt. dine børns reaktioner og konsekvenser på den vold de har været vidne til eller selv har mærket
 
Vi arbejder hele tiden på at fremhæve dine styrker og ressourcer, så dine positive fortællinger om dig selv bliver styrket. Det øger dit selvværd, selvtillid og identitet.
 
Hvis du føler dig stresset, har problemer med at sove, føler uro så kan du få tilbudt øreakupunktur, det har en dokumenteret effekt.
 

Jeg har mine børn med.
Dine børn vil blive taget imod af en medarbejder med særlig viden om børn og vold.
 
Dine børn vil få en rygsæk doneret fra Mary Fonden.
 
Vi viser børnene rundt i huset, hvor vi fortæller hvad et krisecenter er og hvorfor de er kommet her.
 
Vi har gode legeaktiviteter både ude og indenfor, for børn i alle alderstrin.
 
Skolesøgende børn går i skole, fordi børnene er omfattet af undervisningspligten.
 
Vores børnefaglige medarbejdere planlægger aktiviteter for børn både i og udenfor vores hus.
 
Personalet tager i samarbejde med dig samtaler med dine børn, enten hvor de er alene eller sammen med dig og/eller hvor flere børn er sammen. Det vil altid foregå med dit samtykke.
 
Vi samarbejder med vores nærliggende daginstitution.
 
Alle børn indskrevet med deres mor på et krisecenter har ret til gratis psykologsamtaler.
 

 

Jeg har et kæledyr med?
Har du et kæledyr med, forventer vi at du selv tager ansvaret for dyret. Det vil sige at du sørger for foder, lufter evt. hund i nærliggende naturområder og fjerner efterladenskaber i haven (hvis dette skulle ske) og sørger for ekstra rengøring om nødvendigt. Vi ser at du ikke forlader hund, kat og andre løsgående dyr alene hjemme – uden forudgående aftale med personalet. Hvis dit kæledyr ikke kan lide børn, hjælper vi gerne med at finde et alternativ.