Krisecenter for kvinder og børn

Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Den narrative tilgang er væsentlig i vores socialfaglige arbejde

Hvad gør du, når du kender
en person der er udsat for vold?

  • Fortæl at du er bekymret for personen og hvorfor
  • Vær tydelig og konkret
  • Spørg ind til hvordan den voldsudsatte har det
  • Vis omsorg, tålmodighed og hav omtanke
  • Oplys om hvilken hjælp den voldsudsatte kan få
  • Fortæl at det ikke er den voldsudsattes skyld, og at der er andre i samme situation
  • Fortæl at du gerne vil tale med hende eller ham igen, når og hvis der er behov for det
  • Er der børn i hjemmet, har du en særlig forpligtigelse på at handle