Krisecenter for kvinder og børn

Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Den narrative tilgang er væsentlig i vores socialfaglige arbejde

Personale

På Krisecenter Dagnæshus vil du møde omsorgsfulde og kvalificerede medarbejdere, der er specialiserede i at guide i processerne, der understøtter vejen til at leve et liv uden vold.

Hos os har vi ansat:

 • Pædagoger
 • Socialrådgiver
 • HK 'er 
 • Husassistent


Udover medarbejdernes grunduddannelser arbejder vi med:

 • Den Narrativ tilgang i teori og praksis
 • NADA
 • Kropsmassage/terapi

Medarbejdernes vigtigste opgave er at tilbyde en række ydelser gennem omsorg og støtte, der vurderes ud fra hver enkelt kvinde og evt. børns behov:

 • Socialfaglig rådgivning
 • Bearbejdning af volden og støtte til at komme ud af volden
 • Støtte og hjælp til forberedelse til Familieretshuset og retten, mm.
 • Støtte til praktiske opgaver og kontakt til kommunen
 • Anmeldelse af volden til Politi
 • Juridisk rådgivning ved Advokat
 • Kontakt til sundhedsvæsnet for dokumentation af volden
 • Støttesamtaler vedr. dit barn og dit barns oplevelser ved en socialfaglig børnerådgiver
 • Tilbud om psykolog via rådgivningscenteret til dit barn jf. § 109 SEL
 • Koordinerende socialfaglig rådgivning efter udflytning
 • Juridisk rådgivning “Råd til livet” fra Mary Fonden
 • Hjælp til at kontakte relevante offentlige myndigheder
 • Tilbud om bisidderfunktion ved møder på Krisecenter Dagnæshus og Familieretshuset
 • Eftersamtaler hos os, når du er flyttet herfra
 • Deltagelse ved samarbejdsmøder på Krisecenter Dagnæshus
 • Kropsmassage/terapi