Krisecenter for kvinder, børn og dyr

Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med kæledyr

Den narrative tilgang er væsentlig i vores socialfaglige arbejde

Vi har altid en udstrakt hånd
når du har brug for hjælp

Krisecenter Dagnæshus er en nonprofitorganisation, der ikke er bundet af politiske, religiøse eller økonomiske særinteresser. Krisecenter Dagnæshus har ikke til formål at skabe formue, udover nødvendig konsolidering.
Vores vigtigste opgave er at skabe fysisk beskyttelse af kvinder og børn. støtte, rådgive og vejlede voldsramte kvinder og børn til et liv uden vold indenfor rammerne af den sociale lovgivning.

Har du været udsat for vold

Er du udsat for vold? 

Kender du en der er udsat for vold?

Kender du en der er udsat for vold?

Skal vi hjælpe dig frem til et liv uden vold?

Myndigheder og samarbejdspartnere